CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

ERESSON thi công xe bồn chở sữa cho hãng FUTURE MILK

🇻🇳 DỰ ÁN: THI CÔNG XE BỒN CHỞ SỮA FUTURE MILK
👷👷‍♀️VN Future Milk là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty sở hữu hệ thống trang trại bò sữa có quy mô lớn với khoảng 1.200 - 1.500 con bò sữa tại tỉnh Tuyên Quang. ERESSON là đơn vị phụ trách thiết kế, chế tạo hệ thống xe bồn chở sữa tươi, sữa thành phẩm cho Future Milk.


Khách hàng: VN Future Milk
Tên dự án: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt xe bồn chở sữa 
Năm thực hiện: 2021
Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. 
Biên tập: Bộ phận Truyền thông