CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Cung cấp lắp đặt hệ thống dây truyền bia nhà hàng Furbrew

Công ty TNHH The Perfect 100 chuyên cung cấp các sản phẩm bia thủ công, nổi tiếng với thương hiệu bia Furbrew. ERESSON là đơn vị được tin tưởng cung cấp và lắp đặt hệ thống dây truyền sản xuất bia nhà hàng cho nhãn hiệu bia này.


Khách hàng: The Perfect 100 (Furbrew)
Tên dự án: Cung cấp lắp đặt hệ thống dây truyền bia nhà hàng công suất 1000L/mẻ
Năm thực hiện: 2019
Địa điểm lắp đặt: Nhà máy bia Furbrew, Hà Nội, Việt NamBiên tập: Phòng CNTT và Truyền Thông