CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dự án Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên

Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên được xây dựng tại khu vực Núi Tiên, Nghệ An. Là một trong những nhà máy lớn nhất của tập đoàn TH, với quy mô đầu tư 1.177 tỷ đồng, thi công xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật Bản.
Eresson được tập đoàn Krones (KIP) tin tưởng giao cho là nhà thầu chính tại địa phương cung cấp toàn bộ hệ thống tank bồn, thiết bị chế biến cho Dự án. Sau 12 tháng thi công, các Kỹ sư ERESSON đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống, đi vào vận hành ổn định, đảm bảo các tiêu chí đề ra cho Dự án.

Khách hàng: TH TrueMilk
Tên dự ánNhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên
Năm thực hiện: 2019
Địa điểm lắp đặt: Nhà máy TH TrueMilk Nghệ An, Việt Nam
Biên tập: Phòng CNTT & Truyền Thông