CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dự án chế tạo xe bồn sữa TH TRUEMILK (thế hệ mới)


🇻🇳 DỰ ÁN: THI CÔNG XE BỒN CHỞ SỮA TH TRUEMILK (THẾ HỆ MỚI)
👷👷‍♀️
 
ERESSON vinh dự được TH True Milk tin tưởng chọn làm nhà thầu thiết kế và chế tạo Hệ thống xe bồn chở sữa thế hệ mới của Hãng
🤝🤝🤝
 
Sau 2 tháng thi công, các Kỹ sư Eresson đã nghiên cứu, chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh, đảm bảo đúng kĩ thuật theo yêu cầu của Khách hàng!
 
 
Tên dự án : Thiết kế, chế tạo, lắp đặt xe bồn chở sữa TH TRUEMILK 2023
Năm thực hiện : 2023
Địa điểm bàn giao : Nhà máy sữa TH TrueMilk