CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

DỰ ÁN NHÀ MÁY BIA QUỐC TẾ TTC

ERESSON tự hào được Công ty Cổ phần bia Quốc tế TTC tin tưởng chọn là đơn vị thiết kế, chế tạo và lắp đặt nhà máy bia Quốc tế TTC tại tỉnh Quảng Trị công suất 50 triệu...

Xem chi tiết