CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dự án Nhà máy bia Heineken Đài Loan


🇻🇳 DỰ ÁN: THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC NHÀ MÁY BIA HEINEKEN ĐÀI LOAN
👷👷‍♀️
ERESSON khởi đầu năm 2024 đầy hào hứng với dự án Quốc tế Nhà máy bia Heineken Đài Loan đã được hoàn thành - nghiệm thu ngay trong những ngày đầu năm mới!

 
Tên dự án : Nhà máy bia Heineken Đài Loan
Năm thực hiện : 2023 - 2024
Địa điểm lắp đặt & bàn giao : Đài Loan

 
Biên tập: Phòng CNTT