CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Hệ thống tank cho khách hàng Gwada Beer - Pháp

Gwada Beer là một thương hiệu bia nổi tiếng của Pháp, có nhà máy đặt tại quần đảo Guadeloupe - Pháp. Đầu năm 2019, ERESSON Việt Nam đã triển khai dự án thiết kế và chế tạo hệ thống tank lên men, tank thành phẩm cho dự án nâng cấp công suất nhà máy và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.Khách hàng: Gwada Beer
Tên dự án: Thiết kế, chế tạo hệ thống bồn lên men, bồn thành phẩm Nhà máy bia Gwada Beer.
Năm thực hiện: 2019
Địa điểm lắp đặt: Quần đảo Guadeloupe, Pháp

Biên tập: Phòng CNTT & Truyền Thông