CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dự án mở rộng Nhà máy Heineken Vũng Tàu

Tiếp tục là một dự án được Eresson hoàn thành sớm trong đầu năm 2019 cho khách hàng quen thuộc - HEINEKEN. Sau 2 tháng thi công, các kĩ sư ERESSON đã chế tạo và lắp đặt hoàn thiện hệ thống, đi vào vận hành ổn định, đảm bảo CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN - TIẾN ĐỘ!


 
Khách hàng: Heineken Vũng Tàu
Tên dự án: Chế tạo và lắp đặt hệ thống lọc & CIP - Nhà máy Heineken Vũng Tàu
Năm thực hiện: 2019
Địa điểm lắp đặt: Nhà máy Heineken Vũng Tàu, Việt Nam.

Biên tập: Phòng CNTT & Truyền thông