CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Máy cô đặc chân không

ERESSON thiết kế, chế tạo máy cô đặc chân không dùng cô đặc mật ong, dịch nước hoa quả năng suất 50kg/mẻ đến 500kg/mẻ, ứng dụng cho quy mô sản xuất nhỏ.

Xem chi tiết