CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Máy cô đặc chân khôngMô tả sản phẩm
: Máy được sử dụng để cô đặc mật ong, dịch hoa quả ...


Máy cô đặc chân không được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bởi ERESSON, với công suất từ 50 kg/mẻ đến 500 kg/mẻ, ứng dụng cho quy mô sản xuất nhỏ
Máy hoạt động theo nguyên lý cô đặc chân không, bằng phương pháp cấp nhiệt bên ngoài thân để nâng nhiệt độ mật ong trong nồi cô, kết hợp với công đoạn rung trong quá trình cô đặc.
Ưu điểm

Thiết bị dùng cho ngành thực phẩm, dược liệu, hóa học. Dung dịch sau khi cô đặc không biến tính, giữ được màu sắc, hương vị và thành phần của dịch trước khi cô
Máy cô đặc chân không do ERESSON chế tạo đặc biệt phù hợp để cô đặc mật ong. Thông qua nguyên lý cô đặc chân không, nhiệt độ của mật ong được đưa xuống dưới 50OC. Đây là yếu tố quan trọng nhằm đưa ra được sản phẩm mật ong sau khi cô đặc vẫn đảm bảo được chất lượng và hàm lượng HMF, cùng ẩm độ mật ong đạt tiêu chuẩn quốc tế