CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Nồi trung gianThông số kỹ thuật
Độ bóng bề mặt bên trong nồi đạt Ra ≤0.4 µm, độ nhấp nhô bề mặt bên trong thiết bị Rz ≤0.6 µm.
Độ bóng bên ngoài đạt đến Ra ≤0.8 µm, thuận tiện cho việc vệ sinh thiết bị.


Ưu điểm

Nồi được thiết kế có 2 phần gia nhiệt ở đáy và ở dưới thân riêng biệt có điều khiển tốc độ gia nhiệt nồi nấu một cách dễ dàng và thuận lợi