CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Hệ thống nhà nấu


Trong sản xuất bia, công đoạn nấu là quan trọng nhất ảnh hưởng quyết định đến chất lượng. Sản phẩm nhà nấu bia ERESSON mang các ưu điểm vượt trội.Ưu điểm


Kỹ thuật và chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế
Hình thức, mẫu mã đẹp
Đáp ứng mọi công nghệ sản xuất bia trên toàn thế giới
Gía cả phù hợp với mọi đối tượng khách hàng
Công suất nấu đến 1000 hl/mẻ, 8 - 10 mẻ/ngày


Hệ thống nhà nấu bao gồm

Nồi đường hóa, nồi hồ hóa
Nồi húp lông hóa (Nồi sôi hoa)
Nồi lắng xoáy
Nồi lọc bã
Nồi trung gian
Thiết bị làm lạnh nhanh dịch đường
Nạp khí dịch đường
Hệ thống tank nước nấu