CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Nồi húp lông hóa (nồi sôi hoa)

Thông số kỹ thuật
Độ bóng bề mặt bên trong nồi đạt Ra ≤0.4 µm, độ nhấp nhô bề mặt bên trong thiết bị Rz ≤0.6 µm.
Độ bóng bên ngoài đạt đến Ra ≤0.8 µm, thuận tiện cho việc vệ sinh thiết bị.


Ưu điểm

Bộ gia nhiệt trung tâm bên trong nồi dạng chùm ống đảm bảo tốc độ gia nhiệt nhanh, vệ sinh dễ dàng
Có thể đun sôi ở áp suất đến 1 bar đảm bảo cho kiểu sôi hoa áp suất thấp kết hợp thu hồi năng lượng
Nón sôi hoa dạng cánh quạt làm tăng bề mặt dịch có nghĩa là làm giảm DMS-P tới 20%