CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Hệ thống nhập, xử lý và xuất nguyên liệu


 

 

Hệ thống nhập và xuất nguyên liệu bằng các xích tải, vít tải, gầu tải, tách sắt, tách tạp chất, tách đá sạn, hút bụi... 
Hệ thống nhập nguyên liệu bằng container được thiết kế với kết cấu nâng hạ bằng hệ thống thủy lực, điều khiển tự động.

 

Ưu điểm

Hệ thống được thiết kế, chế tạo đồng bộ bởi ERESSON, điều khiển hoàn toàn tự động tại hệ thống điều khiển trung tâm nhà nấu, đáp ứng được các yêu cầu về công suất lớn cho các dây chuyền sản xuất bia.