CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Nồi lắng xoáy

Thông số kỹ thuật
Độ bóng bề mặt bên trong nồi đạt Ra ≤0.4 µm, độ nhấp nhô bề mặt bên trong thiết bị Rz ≤0.6 µm.
Độ bóng bên ngoài đạt đến Ra ≤0.8 µm, thuận tiện cho việc vệ sinh thiết bị.


Ưu điểm

Nồi được thiết kế với các tính toán cụ thể với từng công suất nấu, đưa ra tỷ lệ đường kính và chiều cao cột dịch phù hợp nhất để tăng hiệu suất lắng xoáy