CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Nồi đường hóa và hồ hóa

     Thông số kỹ thuật
        Độ bóng bề mặt bên trong nồi đạt Ra ≤0.4 µm, độ nhấp nhô bề mặt bên trong thiết bị Rz ≤0.6 µm.
        Độ bóng bên ngoài đạt đến Ra ≤0.8 µm, thuận tiện cho việc vệ sinh thiết bị.


     Ưu điểm

        Hệ thống khuấy nồi đảm bảo khuấy trộn mạnh và êm, tiêu hao năng lượng ít.
        Các khe hở trên cánh khuấy đảm bảo khối cháo được trộn đều và đồng nhất.
        Ngoài ra, nhờ hình dạng đặc biệt của cánh khuấy mà tránh được sự xâm nhập của không khí trên một phạm vi rất rộng, thậm chí cả với những khối lượng nhỏ dịch hèm cục bộ