CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Hệ thống CIP cho nhà máy bia


Hệ thống CIP được thiết kế và chế tạo đồng bộ
Chúng tôi có thể cung cấp hệ thống CIP di động nhỏ cho các nhà hàng bia, tới hệ thống CIP lớn nhất cho các nhà máy công suất lớn


Ưu điểm

Quá trình gia nhiệt nhanh và nhiệt độ CIP luôn ổn định theo thông số cài đặt
Hệ thống CIP được điều khiển hoàn toàn tự động đáp ứng các yêu cầu công nghệ cho các hệ thống trong dây chuyền sản xuất
Đáp ứng được mọi công nghệ sản xuất bia trên toàn thế giới
Giá cả hợp lý với mọi đối tượng khách hàng