CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Eresson hoàn thiện dự án nâng cấp công suất nhà máy bia Dung Quất

DỰ ÁN NÂNG CẤP CÔNG SUẤT NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT: TỪ 50 TRIỆU LÍT/NĂM LÊN 100 TRIỆU LÍT/ NĂM
 
 


 
Eresson là tổng thầu chính của dự án nâng cấp công suất nhà máy bia Dung Quất từ 50 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm.  Dự án triển khai với 2 giai đoạn nâng cấp: Giai đoạn 1 từ 50 triệu lít/năm – 75 triệu lít/năm (2011-2012), giai đoạn 2 từ 75 triệu lít/năm – 100 triệu lít/năm (2012-2013). Sau hơn 22 tháng xây dựng dự án đã hoàn thành, vượt tiến độ 1 tháng so với kế hoạch. Máy móc thiết bị của nhà máy được ERESSON xây dựng, lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện khắt khe về kỹ thuật như dây chuyền chiết chaichiết lon đồng bộhệ thống tank lên men dung tích 200m3, để sản xuất ra các sản phẩm bia Dung Quất đạt chất lượng cao.
 
Nguồn: Phòng Công Nghệ Thông Tin