CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dự án xây dựng nhà máy rượu Long An

Nhà máy rượu Long An được chế tạo và lắp đặt đồng bộ bởi ERESSON Việt Nam.Nhà máy rượu Long An trực thuộc Công Ty Cổ phần rượu Việt Nam. ERESSON Việt Nam là nhà thầu chính dự án xây dựng nhà máy này. Công trình khởi công xây dựng từ năm 2011 và hoàn thành năm 2012. Toàn bộ hệ thống của nhà máy được chế tạo và lắp đặt đồng bộ bởi ERESSON, đạt tiêu chuẩn quốc tế,  với dây chuyền thiết bị tiên tiến, hiện đại như hệ thống nhà hấp ủ nguyên liệu tự động, hệ thống chưng cất chân không  trao đổi nhiệt dạng tấm bảng...

Khách hàng: Công ty Cổ phần rượu Long An
Tên dự án: Cung cấp lắp đặt hệ thống dây truyền rượu Nhà máy rượu Long An
Năm thực hiện: 2012
Địa điểm lắp đặt: Nhà máy rượu Long An


 
Biên tập: Phòng CNTT & Truyền thông