CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dự án nhà máy Pepsico Quảng Nam

Nhà máy Suntory Pepsico Quảng Nam là nhà máy thứ 5 đi vào hoạt động tại Việt Nam của Suntory Pepsico. 


Nhà máy đạt công suất tối đa lên đến 850 triệu lít/năm với tổng cộng 10 dây chuyền sản xuất, trong đó, 05 dây chuyền đã hoàn thiện đi vào hoạt động với công suất 300 triệu lít/năm và 05 dây chuyền còn lại sẽ tiếp tục được lắp đặt vào giai đoạn hai. Nhà máy tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam được xem là một trong những nhà máy điển hình về quy mô cũng như mức độ hiện đại khi so sánh với các nhà máy khác của Suntory - Nhật Bản và PepsiCo – Mỹ trong phạm vi khu vực và toàn thế giới.

Khách hàng: Suntory Pepsico
Hạng mục thi côngChế tạo và lắp đặt hệ thống tank, hệ thống xử lý nước, hệ thống pha đường
Năm thực hiện: 2017
Địa điểm lắp đặt: Nhà máy Suntory Pepsico Quảng Nam

 

Biên tập: Phòng CNTT & Truyền thông