CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dự án nâng cấp công suất Nhà máy VBL Đà Nẵng giai đoạn 2

VBL là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Asia Pacific Breweries (APB) và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), sản xuất các nhãn hiệu bia Heineken, Tiger, Fosters, Larue, BGL. Nhà máy VBL Đà Nẵng chuyên sản xuất bia mang thương hiệu Larue. Năm 2011, nhà máy tiến hành nâng cấp đợt 2 đạt tổng công suất 750.000 hectolit. ERESSON chế tạo và lắp đặt hệ thống tank lên men cho dự án này.

 
Khách hàng: Công ty TNHH VBL Đà Nẵng
Tên dự án: Mở rộng nhà máy giai đoạn 2.2 
Năm thực hiện: 2011
Địa điểm lắp đặt: Nhà máy VBL Đà Nẵng, tỉnh Đà Nẵng, Việt Nam

Biên tập: Phòng CNTT & Truyền thông