CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dây chuyền thiết bị sản xuất rượu

Các thiết bị trong nhà máy rượu do ERESSON sản xuất như hệ thống tank nấu, tank lên men, tank ngâm ủ, tank chứa, hệ thống chưng cất ... được đồng bộ hóa hiện đại bậc nhất Việt Nam, với chất liệu dùng cho thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất