CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Các bạn hàng Đức đến làm việc và tham quan xưởng sản xuất của Eresson

Chất lượng sản phẩm của ERESSON được các bạn hàng Đức tin tưởng!Tham quan phòng thí nghiệm của ERESSON


Tham quan sản phẩm nhà nấu bia tươi bằng đồng xuất đi Pháp


Tham quan nhà máy rượu bia MTV Eresson 
Biên tập: Phòng Công nghệ thông tin