CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Liên hoan tổng kết cuối năm

Công ty Cổ phần ERESSON Việt Nam đã tổ chức buổi tiệc liên hoan tổng kết cuối năm với không khí hết sức sôi động và sum vầy của tập thể cán bộ công nhân viên công ty.

Xem chi tiết