CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Liên hoan tổng kết cuối năm 2019

Công ty Cổ phần ERESSON Việt Nam đã tổ chức buổi tiệc liên hoan tổng kết cuối năm 2019 với không khí hết sức sôi động và sum vầy của tập thể cán bộ công nhân viên công...

Xem chi tiết