CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Lắp đặt hệ thống điều khiển Nhà máy Heineken Quảng Nam

Với truyền thống hợp tác lâu năm, ERESSON tiếp tục được đối tác HEINEKEN tin tưởng chọn là nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển điện cho hệ tanh lên men, dự án mở rộng công suất nhà máy Heineken Quảng Nam. Dự án khởi công từ ngày 15/02/2019 và hoàn thành vào ngày 03/04/2019, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng đặt ra.Khách hàng: Heineken Quảng Nam
Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển điện cho hệ tank lên men, Dự án mở rộng công suất nhà máy Heineken Quảng Nam
Năm thực hiện: 2019
Địa điểm lắp đặt: Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

 
Biên tập: Phòng CNTT & Truyền thông