TECHNOLOGY PIONEERS – SUSTAINABLE VALUE

Dung Quat – Quang Ngai Brewery with capacity 100 million liters per year was manufactured and installed by ERESSON VN – EPC contract

Eresson là tổng thầu chính của dự án nâng cấp công suất nhà máy bia Dung Quất từ 50 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm.  Dự án triển khai với 2 giai đoạn nâng cấp: Giai đoạn 1 từ 50 triệu lít/năm – 75 triệu lít/năm (2011-2012), giai đoạn 2 từ 75 triệu lít/năm – 100 triệu lít/năm (2012-2013). Sau hơn 22 tháng xây dựng dự án đã hoàn thành, vượt tiến độ 1 tháng so với kế hoạch. Máy móc thiết bị của nhà máy được ERESSON xây dựng, lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện khắt khe về kỹ thuật như dây chuyền chiết chai, chiết lon đồng bộ, hệ thống tank lên men dung tích 200m3, để sản xuất ra các sản phẩm bia Dung Quất đạt chất lượng cao.
 
                                                                                       Source: IT Dept