CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Liên hệ

Nếu bạn có ý kiến góp ý hoặc nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi tại đây

Liên hệ

Văn phòng

 • Địa chỉ: 34 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu giấy, Hà Nội
 • Số ĐT: (+84)24 3768 0205 / (84) 24 6253 3140
 • Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:00
 • Giờ làm việc: Thứ 7: 8:00 – 12:00
 • Email: info@eresson.com
 • Social Media:

Nhà máy

 • Địa chỉ: Lô 46, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
 • Số ĐT: (84)24 23 586 0231
 • Giờ làm việc:Thứ 2 – Thứ 7: 07:30 – 16:30
 • Email: info@eresson.com
 • Social Media: