CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Hệ thống nhà nấu

Trong sản xuất bia, công đoạn nấu là quan trọng nhất ảnh hưởng quyết định đến chất lượng. Sản phẩm nhà nấu bia ERESSON mang các ưu điểm vượt trội

Xem chi tiết

Máy cô đặc chân không

ERESSON thiết kế, chế tạo máy cô đặc chân không dùng cô đặc mật ong, dịch nước hoa quả năng suất 50kg/mẻ đến 500kg/mẻ, ứng dụng cho quy mô sản xuất nhỏ.

Xem chi tiết