CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Máy cô đặc chân không

ERESSON thiết kế, chế tạo máy cô đặc chân không dùng cô đặc mật ong, dịch nước hoa quả năng suất 50kg/mẻ đến 500kg/mẻ, ứng dụng cho quy mô sản xuất nhỏ.

Xem chi tiết

Nồi lọc bã

Chu trình lọc ngắn khoảng 120 - 130 phút/mẻ (lọc liên tục), độ đục trung bình thấp, vệ sinh nhanh chóng và sạch sẽ

Xem chi tiết

Nồi lắng xoáy

Các sản phầm nồi lắng xoáy và nồi trung gian do ERESSON sản xuất có nhiều ưu điểm để tăng hiệu suất khi nấu

Xem chi tiết

Nồi trung gian

Các sản phầm nồi lắng xoáy và nồi trung gian do ERESSON sản xuất có nhiều ưu điểm để tăng hiệu suất khi nấu

Xem chi tiết