CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dự án nhà máy bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu thuộc top 5 nhà máy đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Tổng Công Ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn (SABECO).Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu được hình thành theo chủ trương của Thủ Tướng chính phủ và Bộ Công Thương, chính thức khởi công xây dựng năm 2007 với vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, công suất thiết kế 50 triệu lít bia/năm, dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo áp dụng hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.
ERESSON là nhà thầu chính phụ trách thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống nhà nấu, hệ thống tank lên men cho dự án này.

Biên tập: Phòng CNTT