CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Dự án nâng cấp nhà máy bia Sài Gòn - Cần Thơ

Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây với tổng mức đầu tư khoảng 450 tỷ đồng. Nhà máy được thiết kế với công suất ban đầu là 10 triệu lít bia/năm. Năm 2013 nhà máy tiến hành nâng cấp đồng bộ, tăng công suất lên 50 triệu lít bia/năm.Năm 2012, được sự chấp thuận của Tổng Công ty và HĐQT, Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Tây đã triển khai đầu tư thay thế nhà nấu, đồng thời nâng cấp tích hợp hệ thống điều khiển tự động trung tâm cho khu lên men và CIP.
ERESSON VN là nhà thầu chính thi công hạng mục nhà nấu và hệ thống nghiền cho nhà máy. Nhà nấu mới hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 06-2013, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kĩ thuật đặt ra.

Biên tập: Phòng CNTT