CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Hội đàm giữa 2 Tập Đoàn Bitburger,Tân Tạo và Eresson Việt Nam

Giám đốc kinh doanh Michael Meinardus của Tập đoàn Bitburger hội đàm với tổng giám đốc Đặng Thành Tâm của tập đoàn Tân Tạo đang có kế hoạch gì cùng với Eresson?
Bà Lê Thúy Hạnh - Chủ tịch HĐQT Eresson Việt Nam (Áo xanh)
 
(Theo Phòng Thông tin Eresson)